กิจกรรม

ภาพการจัดกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนพึงรำลึก