วันเด็ก

ทางโรงเรียนพึงรำลึก ขอขอบคุณ 


- ธนาคารไทยพาณิชย์  - บริษัท แลคตาซอย จำกัด
- มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง      - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- บริษัทยูนิลีเวอร์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด และผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน งบประมาณและสิ่งของในการจัดงานวันเด็กประจำปี 2563 ของโรงเรียนพึงรำลึก ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563 ทั้งนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นไปด้วยความราบรื่นและสนุกสนาน ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านอีกในการจัดงานครั้งหน้าและครั้งต่อไป**ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ รร.พึงรำลึก นนทบุรี